Night of the Nerds zou er niet zijn zonder onze partners en daarom stellen wij onze sponsors en partners graag voor. Zij zorgen er voor dat scholen gratis het event kunnen bezoeken, maken een aantal van onze programmaonderdelen mogelijk, geven advies over vervolgopleidingen, vertellen wat jongeren later kunnen worden én laten tijdens Night of the Nerds vol enthousiasme hun technisch en creatieve hart spreken.

ASML is een Nederlands hightechbedrijf en een van de belangrijkste leveranciers van machines voor de halfgeleiderindustrie, in het bijzonder steppers en scanners, die worden gebruikt bij het maken van chips. ASML heeft zich aan Night of the Nerds Eindhoven verbonden als hoofdpartner omdat zij het zeer belangrijk vindt dat jonge mensen geënthousiasmeerd worden voor technologie. Op dit moment en zeker de komende jaren is er een groot tekort aan technisch personeel. Daarom onderstreept ASML de doelstelling van Night of the Nerds, zodat er in de toekomst voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten in de Brainportregio beschikbaar zijn.

FONTYS is een kennisinstituut met ruim 44.000 studenten en meer dan 4.300 medewerkers. Het onderwijs van Fontys is van hoge kwaliteit. Ze willen aan de verwachtingen van de studenten en medewerkers voldoen, of beter nog: deze overtreffen. Door aandacht te geven en uit te dagen kan ieder zijn of haar eigen talent ontdekken en verder ontplooien. Zo kunnen studenten en medewerkers ‘groeien door aandacht en uitdaging’.

Night of the Nerds is naast bijdragen van de partners, mede mogelijk gemaakt door Cultuur Eindhoven, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, VSB Fonds en Fonds 21.