Avonturengame Pjotr

Bij  de game Pjotr help je als speler een jongen thuis te komen in een vreemde, magische wereld. Met enkel een encyclopedie van die gekke wereld en je eigen puzzel inzichten ga je op pad met Pjotr om hem te helpen bij zijn reis terug naar Groendorp.

Fragment uit Pjotr
‘Op een avond klopt er iemand op je deur. Je doet open en voor je neus staat er een oude, bebaarde man met in zijn hand een boek, en naast hem neergezet een witte sokkel. ‘Iemand heeft je hulp nodig.’ zegt hij, en nog voor je kan reageren is deze curieuze figuur al vertrokken. Het boek dat je hebt gekregen staat vol met plaatjes en beschrijvingen van een vreemde wereld, en de sokkel is met even vreemde tekens beschilderd. Het enige wat je kan herkennen aan dit alles zijn de draden die uit de sokkel steken. Op hoop van zegen steek je de draden in je computerscherm en meteen word je begroet met de tekst: ‘Hallo? Hoort iemand mij?”

Pjotr is een eerste project van eerste jaar studenten aan de opleiding Interactive Performance Design van HKU Theater. Met gebruik van techniek, verhaal, eigen creativiteit en een breed arsenaal aan tools leren de studenten aan deze opleiding interactieve ervaringen en kunstwerken te maken.

Innoveren voor beter leven

Philips gelooft dat er altijd een altijd een manier is om het leven beter te maken. Daarom ontwikkelt dit bedrijf producten die bijdragen aan een gezonder leven, voor jong en oud. Mooie voorbeelden zijn:
– hoe fysiotherapie een leukere ervaring kan worden door de toepassing van Augmented Reality
– hoe met virtual reality je kunt ervaren hoe belangrijk goede nachtrust is.
– de valdetector, een klein apparaatje dat registreert als iemand is gevallen. Het apparaat  zendt een signaal uit zodat er hulp komt.

Jullie opdracht  bij Night of the Nerds is om een simpele valdetector te programmeren met behulp van een Microbit

 

Food printer

Nieuwsgierig hoe 3D geprinte koekjes smaken? Bij VDL proef je jouw eigen geprinte koekje; de smaak van de toekomst!
Ervaar het zelf en aanschouw hoe het koekje voor je neus kunstig versierd wordt.

Welcome to the nano world

Heb jij je ooit beseft hoeveel bacteriën er zich op je mobieltje bevinden? Bekijk de wereld door een microscoop, dat is een ware ontdekkingsreis; van natuurlijke materialen tot industriële specifieke producten. Ga zelf aan de slag met je Nano reis onder begeleiding van VDL’s eigen professor Damir.

Skittle sorteermachine

Met één druk op de knop een machine skittles in razendtempo laten sorteren op kleur. Hoe leuk is om dat te maken? De studenten van ROC ter AA hebben dat gedaan. Bij Night of the Nerds kun je deze Skittle sorteermachine zien en natuurlijk bedienen.

  

 

 

Glow Floral Flow

Deze installatie laat zien wat mogelijk is wanneer je creatief gaat denken over duurzame stroomopwekking. Het waterrad genereert stroom voor de lichtinstallatie. De pomp introduceert een interactief element voor de installatie en zorgt voor het mechanisch opengaan van de bloemen.

Hoe meer mensen water rondpompen hoe groter het effect. Dit produceert een systeem dat onafhankelijk is van de netspanning en toch een effect creëert dat zowel visueel aantrekkelijk is als leuk om mee te werken. Samen zorgen we voor een duurzamer Eindhoven!

EE the Escaperoom

Een escape room is een spel waarbij een groep mensen in een gethematiseerde kamer worden opgesloten. Het is de bedoeling om met behulp van puzzels en raadsels uit de kamer te ontsnappen. In EE The Escape Room moeten potentiële studenten binnen 10 minuten ontsnappen. Hiervoor moet je puzzels oplossen die in het teken staan van elektrotechniek. Ben jij geïnteresseerd in deze puzzels, of wil je graag meer weten over de Escape Room? Kom langs!

Exoskeleton Handex

Het project Handex ontwikkelt een Exoskeleton. Geen Exoskeleton dat moeiteloos door muren slaat, of ons bovenmenselijke krachten geeft. Deze Exoskeleton focust zich op de hand. Het gaat mensen helpen met revalideren en ondersteuning bieden bij volledig of gedeeltelijk verlies aan kracht van handfuncties. Door actief de hand te bewegen en bewegingen te stimuleren worden de spieren getraind.

soepautomaat

Deze soepautomaat van Huijbregts Groep werkt als volgt: selecteer op een tablet je favoriete ingrediënten waarvan je soep wilt maken. De menger verzamelt deze en mixt alles. Kokend water erbij en je hebt je eigen unieke en favoriete soepje. Je krijgt hiermee inzicht in een deel van het productieproces.

TEC Talks by Fontys

TEC Talks by Fontys *English below*

Bij de TEC Talks passeren actuele thema’s in wetenschap en onderzoek de revue. Naast kennis en informatie worden ook verrassende nieuwe inzichten en perspectieven gegeven.
TEC staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity- belangrijke thema’s voor Night of the Nerds en Fontys.
De TEC Talks nemen je mee op een reis door een wereld van elfen en trollen, robotcollega’s, de opkomst van voice, serious gaming en technofilosofie. Laat je vanaf 18.30 uur verrassen en inspireren!

Daniëlle Arets – Elfen in plaats van trollen, Vechten tegen desinformatie
De toename en het effect van nepnieuws en desinformatie heeft sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 veel belangstelling gewekt. Wereldwijd wordt er sindsdien geëxperimenteerd met innovatieve vormen van feitencontrole en verificatie. Maar helaas is nepnieuws nog steeds in opkomst. De Nederlandse regering is bang dat het ook gevolgen zal hebben op bijvoorbeeld de Europese verkiezingen. Wat kunnen we doen om dit te voorkomen?

Marijke Bergman – Een robot als collega: vriend of vijand?
Robots zijn steeds meer aanwezig in het dagelijks leven en op het werk. In industriële omgevingen zijn robots bijna naaste collega’s. Hoe kunnen wij met robots als teamgenoot werken? Wat is belangrijk voor een prettige en effectieve samenwerking? We kijken naar de rol van vertrouwen, gevoel van veiligheid, communicatie en coördinatie tussen mens en machine.

Bas Dirkson – De relevantie van serious gaming; Windtales een praktijkcase in de gezondheidszorg
Serious games en gamification zijn games met een extra bedoeling. Ze spelen een belangrijke rol in het onderwijs, bij gedragsbeïnvloeding, in leiderschap en verkooptraining en in de gezondheidszorg. In deze presentatie maakt u kennis met deze fascinerende wereld en de belangrijke ontwikkelingen en wat die voor jou kunnen betekenen.

Geert Jan Ouwendorp- The Voice of Holland – the weird world of voice systems
Sinds de introductie van Google Home in Nederland in vorig jaar, is voice in opkomst. Steeds meer mensen gebruiken het om hun lichten te bedienen, muziek af te spelen of leuke weetjes op te halen. Maar er zijn andere, vreemdere dingen die je met voice kunt doen….

Rens van der Vorst – Waarom smartphones het nieuwe roken zijn
Tegenwoordig begrijpen we dat mensen die te veel roken het slachtoffer zijn van een sluwe tabaksindustrie. Maar zijn mensen die hun smartphone te veel gebruiken ook slachtoffers? En betekent dit dat er lessen te leren zijn uit de geschiedenis van het roken? Rens vindt van wel en geeft een overtuigende argumenten.

*English version*

The TEC Talks will focus on current topical themes in science and research. In addition to knowledge and information, surprising new insights and perspectives are also given. TEC stands for Technology, Entrepreneurship and Creativity – important themes for Night of the Nerds and Fontys. The TEC Talks take you on a journey through a world of elves and trolls, robot colleagues, the rise of voice, serious gaming and technology philosophy. Be surprised and get inspired! 6.30 – 8.00 p.m.

Daniëlle Arets – Elves instead of Trolls, Fighting disinformation
The increase and impact of disinformation has garnered a lot of interest since the U.S. presidential election in 2016. Experiments have been conducted worldwide since then with innovative forms of fact checking and verification. But unfortunately fake news is still on the rise. The Dutch government is afraid that it will also have consequences for, for example, the European elections. What can we do to prevent this?

Marijke Bergman – A robot as a colleague: Friend or foe?
Robots are increasingly present in daily life and at work. In industrial environments, robots are almost close colleagues. How can we work with robots as a teammate? What is important for a pleasant and effective collaboration? We look at the role of trust, sense of security, communication and coordination between man and machine. 

Geert Jan Ouwendorp- The Voice of Holland
Since the introduction of Google Home in The Netherlands in October last year, voice is on the rise. More and more people use it to control their lights, play music or retrieve fun facts. But there are other, weirder things you can do with voice…

Bas Dirkson – The relevance of Serious gaming; Windtales a practical case in healthcare
Serious games and gamification are games with an additional meaning. They play an important role in education, behavioral science, in leadership and sales training and in health care. In this presentation you will get an introduction to this fascinating world, the major developments and how they can impact you.

Rens van der Vorst –  Why Smartphones are the New Smoking
Today we understand that people who smoke too much are victims of a cunning tobacco industry. There have even been a few court cases. But are people who use their phones too much also victims? And does this mean that there are lessons to be learned from the history of smoking. Rens van der Vorst thinks so and makes a compelling argument!