De game Circuit Maze game bevat uitdagende en uitgekiende opdrachten waarmee je inzicht krijgt in de werking van stroomkringen. De challenge is om een echte stroomkring te bouwen die de LED bakens laat branden. Gaat jou dit lukken?