Creative Tech artists Jippe Liefbroer & Sjoerd Mol, hebben DATLAS gemaakt. Dat hebben ze op een heel innovatieve en nieuwe manier gedaan, namelijk in samenwerking met artificiële intelligentie (AI). Kijk naar het resultaat dan zie je dat die samenwerking met AI, in dit geval met de AI-beeldgeneratietool Dall-E, heel goed is gelukt!

Jippe en Sjoerd zijn behoorlijk blanco gestart: er moest een grote installatie worden gemaakt en er was nog geen idee hoe de installatie eruit moest komen te zien en wat deze zou moeten kunnen.
Na zo’n 110 prompts* in beeldgeneratietool Dall-E kregen Sjoerd en Jippe een resultaat waarmee ze verder aan de slag wilden gaan: een bol die lijkt op een geodetische koepel. De succesvolle prompt was “Interactieve installatie, designkunsttechnologie, vrijstaand, kolossaal, 8K, hyperrealistisch, fotografie”. De vertaling naar een 3D installatie hebben ze grotendeels zelf moeten doen (dat kan een AI nog niet). Net zoals het daadwerkelijk bouwen van de installatie. Dit duurde zo’n zes maanden. Het bouwen ging volgens de methode van reverse-engineering**. Ook hierbij hebben Jippe en Sjoerd vooral hun eigen kennis en analytisch vermogen ingezet, want AI is hier nog niet zo goed in. Bij het bouwen hebben Sjoerd en Jippe de resultaten van slechts 10 prompts gebruikt die hen verder hebben kunnen helpen.

*Een prompt is simpel gezegd een instructie of input die wordt gegeven aan een computerprogramma, zoals mijzelf, om een specifieke taak uit te voeren of informatie te genereren.

**Reverse engineering is een soort “achterstevoren” proces waarbij je van het eindbeeld teruggaat naar het allereerste begin om te ontdekken uit welke elementen en verbindingen een installatie precies is gebouwd

DATLAS is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van Cultuurhuis de Lindenberg