Visions of Kataro: De komst van 3D-software heeft een verschuiving teweeggebracht. In de manier waarop we ontwerpen en de toekomst visualiseren. Door deze digitalisering gaat de magie en het ambacht van fysieke schaalmodellen en maquettes verloren. Miniatuur Werelden blijven vaak steken in conservatieve thema’s als treinen en oorlog, of zijn slechts verkleinde kopieën van bestaande plaatsen. Jasper Bloem brengt de magie terug met een mysterieuze maquette van de toekomstige stad Kataro, die wordt geregeerd door kunstmatige intelligentie. Het verlies van de menselijke schaal wordt duidelijk wanneer je – in plaats van op deze miniatuurwereld neer te kijken – deze van onderaf betreedt. Beklim een van de trappen om deze complexe, hyperdigitale stad vanuit een ongebruikelijk perspectief te bekijken terwijl je luistert naar de verbijsterende verhalen van haar inwoners.