Hier wordt internetjournalistiek gecombineerd met een dosis mediawijsheid. Een groot deel van ons leven vindt online plaats. Dit laat sporen achter in de vorm van data, heel veel data. Een deel hiervan is openbaar en kan gebruikt worden voor het oplossen van misdaden of als bron worden ingezet bij onderzoeksjournalistiek.

Je leerlingen leren in deze workshop onderzoekstechnieken toepassen, die gebruik maken van openbare data. Dit maakt hen een wijzere wereldburger van het internet én alert om zelf, nu en in de toekomst, zorgvuldig om te gaan met data. Het thema van deze OSINT speurtocht is de klimaatverandering.