Cities:Skylines is een simulatiegame waarbij de stad wordt nagebootst op een zo realistisch mogelijke wijze. Hiermee kunnen oplossingen voor complexe vraagstukken worden onderzocht. Denk aan bijvoorbeeld milieuvriendelijke energievoorziening. Waar de één een weiland vol zonnepanelen wil, wil de ander koeien en windmolens. Wat werkt het beste voor mens en natuur? Met Cities:Skylines kun je dat testen.
Onderzoekers van Fontys hebben de game Cities:Skylines omgebouwd tot digital twin van de stad Venlo. Hiermee kunnen complexe afwegingen digitaal worden uitgeprobeerd. Bij Night of the Nerds kun je dit ervaren en mag jij de knoppen bedienen van Cities:Skylines van Venlo.