Symphonic eMotions is een virtueel orkest dat de gebruiker zelf aanstuurt door te bewegen. Het is spelen met beweging om onzichtbare muziekinstrumenten en andere geluiden te laten klinken. Door met hand/arm nieuwe muziek in een eigen ‘symfonie’ te combineren, stimuleert het de gebruiker om te bewegen én te genieten.