Het web kent naast een mooie ook een donkere kant. Jaarlijks worden ruim 100.000 jongeren slachtoffer van online seksueel geweld. Denk aan sextortion (afpersing met seksueel getint beeldmateriaal) of shame sexting (het ongewenst verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal). De drempel om hulp te vragen is hoog en slachtoffers worstelen met schuldgevoel en schaamte.
WTFFF!? stelt de ervaringsverhalen van vijf jongeren centraal die online seksueel misbruik hebben meegemaakt. Hun aangrijpende verhalen worden uitgebeeld aan de hand van een interactief artwork. Het platform geeft uitleg over (de gevolgen van) online seksueel misbruik, verwijst naar professionele hulp en biedt de mogelijkheid (anoniem) een ervaring te delen.

WTFFF!? Is een project van Hack the Planet en Fonds Slachtofferhulp. Studenten van Sint Lucas en Fontys waren bij de start van dit project betrokken. Zij hebben digitale concepten ontwikkeld die naar hun idee jongeren aanspreken. Dit heeft geresulteerd in de keuze om de ervaringen van jongeren zèlf centraal te stellen bij WTFFF!?