De snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie heeft complexe vragen opgeroepen over de aard van creativiteit, auteurschap en auteursrecht. Nu AI-technologie krachtiger en toegankelijker is, kunnen machines steeds beter om originele kunst, poëzie en andere creatieve werken genereren.

Met het maken van Poe-m wil Douwe Teusink (student TU/e, Industrial Design) deze ontwikkelingen onder de aandacht  brengen. Poe-m is een beveiligingscamera die AI gebruikt om gedichten te genereren op basis van zijn observaties van de wereld om hem heen. Poe-m bepaalt de stijl, de stemming en het onderwerp van de gedichten, maar ook het moment van schrijven. Dit project weerspiegelt de complexe aard en de potentiële impact op de samenleving van AI.