Vaak wordt fysiotherapie ingezet om de genezing van patiënten te versnellen. Zo’n therapie wordt vaak als saai, omslachtig of pijnlijk ervaren, waardoor de therapietrouw vermindert. Dit kan tot gevolg hebben dat er complicaties optreden en het herstel langer duurt dan wenselijk is.
Philips heeft in samenwerking met revalidatiecentrum ‘De Hoogstraat’ te Utrecht een holografisch spel ontwikkeld dat patiënten aanspoort om de oefeningen op een leuke manier uit te voeren.
Hierbij wordt de Augmented Reality Hololens van Microsoft gebruikt. De fysiotherapeut bepaalt welke lichaamsdelen getraind moeten worden en wat de moeilijkheidsgraad is. Met de hololens kan de patiënt thuis en in het revalidatiecentrum de oefeningen doen. De eerste onderzoeken hebben uitgewezen dat patiënten gemotiveerder bezig zijn met de therapie en dat de therapietrouw wordt verhoogd.